połowy ryb morskich na wędkę

Oferta - Regulamin

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, który określa obowiązki osób korzystających z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym Gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

ZASADY OGÓLNE

 • Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.
 • Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji.
 • Forma płatności: gotówka, karta płatnicza.
 • Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu. Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50% pobytu. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
 • W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY: 502-620-275, 508-198- 335
 • Domki nie są wynajmowane na:
  • imprezy integracyjne,
  • urodziny i 18-stki
  • wieczory kawalerskie i panieńskie.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (maksymalnie 7 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: wodę, parking (maksymalnie 1 auto), pościel, opłata za media, dezynfekcja domku, podatek VAT.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka .Pobierana jest w dniu przyjazdu kaucja w wysokości 200 zł/domek.
 7. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, opłata nie ulega zmniejszeniu.
 8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 9. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, właściciel Słonecznej Polany przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 11. Właściciele Słonecznej Polany nie odpowiadają za zaistniałe na jej terenie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących jej wyposażenie.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody, prądu, telewizji czy internetu.
 13. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 14. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Gości, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 17. Do dyspozycji gości pozostaje parking. Może z niego korzystać maksymalnie 1 auto do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy. Opłata za parking dziennie to 15 zł. Przy tygodniowym pobycie - 10 zł dziennie.
 18. Osoby podpisujące deklarację o rezygnacji z opłaty parkingowej są zobligowane do natychmiastowego opuszczenia parkingu Słonecznej Polany.
 19. W przypadku, gdy samochód nieopłacony zostanie zauważony na parkingu, należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł/doba
 20. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią. Na terenie obiektu są do tego wyznaczone miejsca.
 21. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 22. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku, oraz smażenia ryb.
 23. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 24. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 25. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)
 26. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 27. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja w wysokości 200 zł nie zostanie zwrócona.
 28. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 100 zł za 1 sztukę.
 29. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 30. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 31. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 32. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy dla miasta Sławno
 33. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 34. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 35. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej skutkują karą w kwocie 500 zł. Teren obiektu jest stale monitorowany.
 36. Alarm w domkach jest wyłączany podczas pobytu gości.
 37. Przed każdym domkiem są gaśnice. Brama wejściowa zamykana jest od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 38. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

 • Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 • Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 • Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 • Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 • Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)..

 • Administratorem Twoich danych jest spółka cywilna Luksusowe domki NAGARA s.c. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą.
 • Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 • Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres email: l
 • Polityka prywatności dostępna jest w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej.
 • Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Życzymy Państwu wspaniałej pogody i wypoczynku!

wędkarstwo morskie Jarosławiec ośrodek z plażą Jarosławiec JAROSŁAWIEC

Mapka lokalizacyjna

najpiękniejsze plaże Bałtyku

...więc może domek nad morzem?
tel. 502 620 275

domki dla 4 osób nad morzem

tel. 59 810 94 22 :: 502 620 275 :: 508 198 335

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2020
Luksusowe Domki Nagara s.c.
Natalia Koźlińska i Agnieszka Koźlińska
76-107 Jarosławiec, ul. Nadmorska 15

NIP PL4990679428